Kalendarium

Ważne daty w historii Miasta Lubartów i Ziemi Lubartowskiej

1 stycznia 1966

Powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prowadzące działalność w zakresie gospodarki miejskiej i usług komunalnych.

1-15 stycznia 1867

Lubartów siedzibą powiatu kierowanego przez naczelnika (pierwszym mianowano Iwana Szternberga).

11 stycznia 1712

Sejmik województwa lubelskiego obradujący w kościele parafialnym w Lewartowie dotyczący kosztów utrzymania wojsk i ekscesów powodowanych przez żołnierzy na ludności cywilnej oraz skutkom tzw. „morowej zarazy” na terenie Lubelszczyzny w okresie wojny północnej.

13-14 stycznia 1592

DYSPUTA religijna w Lewartowie z udziałem przedstawicieli jezuitów (A. Radzimiński, M. Łaszcz, J. Szafarzyński), kalwinów (G. Jankowski) i arian (J. Niemojewski, F.Socyn, Wojciech z Kalisza).

19 stycznia 1971

Uruchomiono w Lubartowie filię Zakładów Radiowych Kasprzaka. Od 1 VII 1979 jako samodzielne ZWM Unitra. Produkcję rozpoczęto od radioodbiorników samochodowych Rajd i Mini 2 oraz magnetofonów kasetowych na licencji Thomsona. Uroczyste otwarcie zakładu odbyło się 29 lipca.

22/23 stycznia 1863

Lubartów jest jedną z kilkudziesięciu miejscowości Królestwa Polskiego, w których dochodzi do wybuchu Powstania Styczniowego. Grupa spiskowców atakuje stacjonującą w mieście 9 rotę wołogodzkiego pułku piechoty oraz park artyleryjski usytuowany na przedmieściach Lubartowa w rejonie Skrobowa.

27 stycznia 2012

Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu jednostki zarządzającej miejskimi obiektami sportowymi, organizującej imprezy sportowe, a z czasem prowadzącej działalność szkoleniową dla młodych adeptów sportu. Powstał MOSiR Lubartów.

1 lutego 1960

Uruchomiono Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych w Lubartowie, pierwszy po zakończeniu wojny zakład zbudowany w mieście.

2 lutego 1917

Pierwsza pełna Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki włączona w struktury harcerstwa lubelskiego. Na jej bazie działał pluton POW kierowany przez Zygmunta Kosiora.

24 lutego 1867

Władze carskie zlikwidowały klasztor w Lubartowie. Kościołem św. Wawrzyńca, podległym parafii, początkowo kierował zakonnik o. F. Jarzębiński, po jego śmierci w 1885 r. – księża parafialni.

3/16 marca 1916

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Spożywców „Jedność” w Lubartowie, wkrótce potem otwarto w mieście pierwszy sklep.

29 marca 1991

Pierwsza wielkopiątkowa Droga Krzyżowa ulicami Lubartowa z udziałem wiernych ze wszystkich wspólnot parafialnych.

kwiecień 1922

Rozpoczęto produkcję w Hucie Szkła w Lubartowie, największym zakładzie przemysłowym własności Arona Halbersberga. Produkcją kierował S. Besser.

kwiecień 1940

Zbrodnia katyńska, wśród tysięcy ofiar: żołnierze i policjanci związani z Ziemią Lubartowską, wśród nich burmistrz Lubartowa mjr Jan Stanisław Jastrzębski.

kwiecień 1957

Rozpoczęto budowę Zakładów Produkcji Elementów Budowlanych przy ul. Nowodworskiej. Był to pierwszy po II wojnie zakład budowany w Lubartowie (dzisiaj SOLBET).

2 kwietnia 2005

Śmierć papieża Jana Pawła II. Lubartowianie spotkali się na specjalnej mszy św. odprawionej w centrum miasta, przy ul. Jana Pawła II zapłonęły znicze. W piątek 8 kwietnia wszyscy zgromadzeni przed telewizorami uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych na Placu św. Piotra w Rzymie.

9-17 kwietnia 1966

Obchody milenijne (1000 rocznicy chrztu Polski) w Lubartowie- zorganizowano bogate uroczystości religijne, w tym  zjazd księży pracujących w Lubartowie.

9 kwietnia 2005

Upamiętnienie nauczycieli tajnego nauczania w Lubartowie pamiątkową tablicą wmurowaną w holu szkoły przy ul. Legionów (byłe Gimnazjum nr 1; obecnie Szkoła Podstawowa nr 1). Staraniem byłych uczniów upamiętniono 37 nauczycieli, którzy w okresie okupacji prowadzili tajne nauczanie.

14 kwietnia 1750

W Zahajcach na Wołyniu zmarł  Ks. Paweł Karol Sanguszko, właściciel Lubartowa. Jego pogrzeb zorganizowany rok później (24-26.V.1751) w Lublinie i Lubartowie był ostatnim wielkim pochowkiem sarmackim w Rzeczypospolitej.

17 kwietnia 1810

Lubartów po raz pierwszy w dziejach powiatem w departamencie Lubelskim Księstwa Warszawskiego.

27 kwietnia 2000

Powstaje Muzeum Parafialne przy parafii św. Anny. Pierwotnie mieściło się w górnej części kościoła, a od 2015 roku w wyremontowanym budynku starej plebanii.

29 kwietnia 1996

Ukazał się 1 numer dwutygodnika miejskiego „Lubartowiak”.

3 maja 1791

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

10 maja 1831

Bitwa pod Lubartowem stoczona przez korpus generała W. Chrzanowskiego z oddziałami rosyjskimi. Wojsku polskiemu udało się wycofać, punktem oporu powstrzymującym Rosjan był klasztor Kapucynów, gdzie obroną dowodził kpt. Józef Leśniowski. Na skutek ostrzału znaczna część drewnianej zabudowy Lubartowa spłonęła.

21 maja 1977

Przekształcenie i zmiana nazwy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubartowskiej na Lubartowskie Towarzystwo Regionalne.

27-28 maja 1751

Uroczystości pogrzebowe Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Ciało Księcia spoczęło w Lublinie; jego serce i język w kaplicy św. Agaty w Lubartowie.

27 maja 1990

Wybory samorządowe w Polsce. W Lubartowie wybrano 28 radnych Rady Miejskiej I kadencji, przewodniczącym został Andrzej Zieliński.

czerwiec 1915

Powstał pierwszy zastęp skautowy w Lubartowie przekształcony następnie w drużynę harcerską im. T. Kościuszki. Na jej bazie zorganizowano pluton Polskiej Organizacji Wojskowej z Zygmuntem Kosiorem na czele.

czerwiec 1960

Powołano spółdzielnię mieszkaniową w Lubartowie. Pierwsze bloki zbudowano przy Al. Tysiąclecia.

15 lipca 1980

Strajk w Lubartowskich Zakładach Garbarskich a w następnych dniach w kolejnych siedmiu zakładach. Lubartów dołączył do kilkuset  protestujących zakładów Lubelszczyzny. Protesty w naszym mieście trwały do 23 lipca. Wydarzenia te nazwano Lubelskim Lipcem.

26 lipca 2007

Oddano do użytku budynek hospicjum. Powstało z inicjatywy ks. Prałata A. Tokarzewskiego. Poświęcenia budynku dokonał abp. Józef Życiński w dniu odpustu ku czci św. Anny, nadając mu imię – zmarłego w 2006 roku – Księdza Prałata. Pierwszy pacjent został przyjęty w listopadzie.

7 sierpnia 1915

Lubartów został zdobyty przez wojska państw centralnych. Zażarte walki toczyły się w rejonie wsi Annobór i Nowodwór, samo miasto nie ucierpiało. Wycofujący się Rosjanie niemal doszczętnie spalili Ostrów Lubelski. Lubelszczyzna weszła w skład okupacji austriackiej a Lubartów stal się siedzibą  władz obwodowych.

12 sierpnia 1920

Trwa wojna polsko–bolszewicka. Rosjanie zbliżali się do Warszawy.  W Lubartowie i okolicy stacjonuje 1 Dywizja Piechoty płk Stefana Dąb – Biernackiego, w rejonie pałacu kwateruje 1 pułk piechoty mjr S. Kozickiego, na dworcu– pociąg pancerny Poznańczyk. W mieście pozostali burmistrz i starosta, zorganizowano Straż Obywatelską z komendantem Józefem Poznańskim. W gmachu starostwa kwateruje dowódca Frontu Środkowego generała E. Rydz- Śmigły. Tu 17 sierpnia odbywa się narada z udziałem Józefa Piłsudskiego. Kontrofensywa znad Wieprza doprowadzi wkrótce do zwycięstwa Polaków w bitwie warszawskiej nad wojskami  Rosji Radzieckiej.

wrzesień 1956

Ukazał się 1 numer wydawnictwa „ Lubartów i Ziemia Lubartowska”, wydany w formie zeszytowej staraniem Komisji Miłośników Historii w Lubartowie.

1 września 1980

Rozpoczął działalność Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. Początkowo funkcjonował na bazie Zespołu Szkół nr 2, od 20 października w dworku należącym niegdyś do p. Słowikowskich. Od stycznia 1981 r. przy MDK działał Międzyszkolny Klub Sportowy z sekcją piłki ręcznej.

10 września 1991

Prywatyzacja lubartowskiej gazowni (istniejącej od lat 70. XX wieku m.in. jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gazu Bezprzewodowego), powstaje GASPOL.

11 września 1955

Grupa regionalistów powołuje do życia Komisję Miłośników Historii w Lubartowie (od 1957 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi lubartowskiej, od 1977 Lubartowskie Towarzystwo Regionalne). Pierwszym prezesem został Jan Mangold.

13 września 2011

Powstaje Podstrefa Lubartów w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro– Park Mielec, usytuowana w rejonie ul. Gazowej, objęła początkowo 20 ha gruntów.

14 września 1946

Lubartów nawiedza biskup lubelski Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski.

21 września 1575

Mikołaj Firlej wojewoda lubelski, właściciel Lewartowa przyznał osiedlającym się w mieście prawo swobodnego wyznania i „rządzenia się według prawa kraju własnego”.

25 września 1925

Szpital Sejmikowy w Lubartowie, mieszczący się w powstałym w końcu XIX wieku dworku Kirszenbergów, kupionym przez starostwo powiatowe, przyjął imię Najświętszej Marii Panny (uchwała Wydziału Powiatowego).

27 września 1987

Telewizyjny Turniej Miast Lubartów – Wągrowiec.

28 września 2012

Przy Gimnazjum nr 2 (ul. Lubelska) zasadzono pierwszy w Lubartowie „dąb pamięci” poświęcony kpt. Wacławowi Lalce.

1 października 1960

Powstał Powiatowy Dom Kultury w Lubartowie (uchwała nr 97/60 Prezydium PRN), od 15. IX.1977 r. funkcjonuje jako Lubartowski Ośrodek Kultury.

2 października 1791

Śmierć ks. Barbary Sanguszkowej, jej ciało spoczęło w krypcie Sanguszków w podziemiach kościoła Kapucynów w Lublinie, serce w kościele św. Anny w Lubartowie.

11 października 1942

Ostateczna zagłada ludności żydowskiej w Lubartowie. Zgromadzonych na rynku Żydów poprowadzono zwartą kolumną na dworzec kolejowy, załadowano do wagonów i wysłano do obozów. W tym samym czasie trwały rozstrzeliwania na terenie miasta (cmentarz i łaźnia żydowska przy Orlicz–Dreszera oraz łąki nadwieprzańskie).

17 października 1970

Otwarcie Muzeum Regionalnego w Lubartowie, mieszczącego się w zabytkowym dworku dr Stefana  Werchrackiego przy ul. Kościuszki 28.

listopad 1557

Drugim dziedzicem Lewartowa został Mikołaj Firlej, wojewoda lubelski.

listopad 1917

Powstaje Polskie Towarzystwo Miłośników Sztuki w Lubartowie, kierowane przez nauczyciela H. Orłowskiego, E. Optołowicza, kierownika Spółdzielni Rolniczo Handlowej i E. Bergera, urzędnika.

listopad 1927

Rozpoczyna działalność Chór Lutnia Kościelna im. Św. Cecylii prowadzony przez organistę Jana Maliszewskiego a działający przy parafii św. Anny. Zespół kontynuuje tradycje chóralne sięgające początków XX w.

1 listopada 1918

Rozbrajanie okupantów austriackich w Lubartowie. Akcja prowadzona przez lubartowskich harcerzy i pluton POW rozpoczęta w rejonie pałacu a następnie w centrum miasta i okolicach dworca kolejowego, na którym zatrzymano i rozbrojono dwa pociągi niemieckie.

6 listopada 1986

Po uzyskaniu zgody władz ruszyły prace przy budowie kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy (projekt architektoniczny Wojciech Kożuchowski) – parafia erygowana w dn. 6.X. 1988, pierwsza msza odprawiona została w wigilię 1991r.

11 listopada 1927

Wmurowanie kamienia węgielnego i rozpoczęcie budowy gmachu Szkoły Powszechnej w Lubartowie przy ul. Kamionkowskiej (pierwsze lekcje IX 1930).

20 listopada 1980

Powstał Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” w Lubartowie.

22 listopada 1744

Na prośbę ks. Pawła Karola Sanguszki August III odnowił prawo miejskie i nadal miastu nowy herb. Od tej pory miasto nosi nazwę Lubartów.

27 listopada 1927

Rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Lubartowie.

13 grudnia 1981

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Internowano 3 czołowych działaczy związku z Lubartowa. W pierwszych dniach stanu wojennego zorganizowano strajki protestacyjne w Zakładach Produkcyjnych WZSR i ZWM Unitra.

18 grudnia 1902

W Lubartowie powstaje pierwsze Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe, przewodniczącym Rady wybrano Kazimierza Chromińskiego.

19/31 grudnia 1866

Ukaz carski o nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego – Lubartów powiatem.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatnościRegulaminem.