Zeszyty o historii Lubartowa

W roku 2021 ukazało się wydawnictwo „Gawędy o przeszłości Lubartowa. W czasach Książąt Sanguszków” zeszyt 2, przygotowane w ramach obchodów Imienin Miasta Lubartowa. Prezentuje ono historię miasta w XVIII i początkach XIX wieku, kiedy właścicielami Lubartowa był ród Sanguszków.

Wydawnictwo do nabycia w siedzibie Muzeum – cena 9 zł.

 
 

 

 

Udostępnij wiadomość:

Zeszyty o historii Lubartowa